Det mest vanlige er at steinen er ligger horisontalt, men her ser dere en alternativ løsning under arbeid. 

Lurer du på hva det koster å forblende en peis med steinpanel?  Send oss en tegning, skisse eller noen foto med mål, så skal vi bistå med å beregne hva som går med av stein- og skiferprodukter.